ขอรับผลโพล ย้อนหลัง
Name
Email
กรอกชื่อ อีเมล และ คลิกที่นี่

หลักสูตร

1. หลักสูตร การออกแบบ กลยุทธ์ แผน โครงการ และ การปฏิบัติการที่ดี โดย ดร.นพดล กรรณิกา
ระยะสั้น 1 วัน ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท ได้รับวุฒิบัตรจาก สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล
บริการ วิจัย สำรวจ ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อการตัดสินใจ ใช้ออกแบบกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่ดี สนใจ ติดต่อ
กรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูลด้านล่าง หรือ ติดต่อ โทร. 095.471.4444 หรือ add ไลน์ ด้วย QR code ของสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล 
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล
กรอกข้อความ วันที่สะดวก รับการอบรม
​​
​​
2. หลักสูตร การเขียนข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ และ นโยบาย โดย ดร.นพดล กรรณิกา
ระยะสั้น 1 วัน ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท ได้รับวุฒิบัตรจาก สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล
สนใจ ติดต่อ กรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูลด้านล่าง หรือ ติดต่อ คุณกฤตธรณ์ ฉันทศาสตร์ โทร. 063.936.5111 หรือ add ไลน์
ด้วย QR code ของสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล 
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล
กรอกข้อความ วันที่สะดวก รับการอบรม
​​
​​
3. หลักสูตร ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Methodology) โดย ดร.นพดล กรรณิกา
ระยะสั้น 1 วัน ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท ได้รับวุฒิบัตรจาก สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล
สนใจ ติดต่อ กรอกรายละเอียดในแบบกรอกข้อมูลด้านล่าง หรือ ติดต่อ คุณกฤตธรณ์ ฉันทศาสตร์ โทร. 063.936.5111 หรือ add ไลน์
ด้วย QR code ของสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล 
ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล
กรอกข้อความ วันที่สะดวก รับการอบรม
​​